28. října 2016 dopoledne položili zástupci Rodáků, občanů a Klubu panenky ČR kytičku k Památníku na Malostranském náměstí (foto Jiřina Janatová)

28. října 2016 dopoledne položili zástupci Rodáků, občanů a Klubu panenky ČR kytičku k Památníku na Malostranském náměstí. Při té příležitosti navštívili i hrob MUDr. Josefa Svobody na místním hřbitově. Byl to právě tento čestný občan a  starosta, který v roce 1918 sděloval zručským občanům, že skončila 1. světová válka a byla vyhlášena Československá republika.

Při plavbě historickým centrem Prahy jsme podpluli Karlův most

První zastávka byla na Olšanských hřbitovech, kde jsme si prohlédli jednu z největších hrobek, v níž jsou pochováni dva velikáni spojení s výstavbou železnic na území celého tehdejšího Rakousko-Uherska - pánů Vojtěcha /Adalberta/ Lanny a Jana /Johanna/ Schebka.
Mohutná hrobka je bohužel (nebo spíš bohudík) v rekonstrukci. S její původní výstavbou jsou spjata známá jména jako sochař J.V. Myslbek nebo výtvarníci František Sequens a Antonín Barvitius, aj. než jsme Olšanské hřbitovy opustili, nalezli jsme na náhrobcích ještě spoustu známých jmen významných osobností.  

Občanské sdružení by mělo být v nejbližší době přeměněno na spolek.
Předseda sdružení rozeslal členům výboru návrh nových stanov k případným úpravám či doplnění.

8. září se mimořádně sešel výbor, aby byly upřesněny záležitosti týkající se sobotního výletu "Po stopách Schebků" (počet účastníků, odjezd a příjezd,nástupní místa, financování, aj.). Dále byla projednána blížící se expirace současných webhostingových služeb a návrh nových. Vzhledem k tomu, že se blíží výroční členská schůze, měli bychom se zamýšlet nad činností v příštím roce, případně nad tím, na co budou podávány žádosti o granty, budou-li vyhlášeny.

U medvídků na hradě v Ledči n. S

Navazující byl výlet po výstavách Klubu panenky ČR v rámci prázdninové hry "Pohádkové putování s panenkou hraběnky Emmy". Postava šlechtičny Emmy Schebkové byla představena už v roce 2014 na "rodácké" výstavě o 1. světové válce. Zájezd se uskutečnil 9. 7.2016. Rodáci s rodinami navštívili expozice ve Zruči n. S. - pohádky, v Trhovém Štěpánově - barbíny, ve Vlašimi - miminka, v Ledči n. S. - medvídky a ve Světlé n. S. - pokojíčky a kočárky.
Všechny expozice připravil Klub panenky ČR ze Zruče n. S.

Celkový pohled na Schebkův palác

OS Rodáků si dalo jako jeden z hlavních bodů do činnosti mapování historie města a o nové poznatky se dělit se širokou veřejností, hlavně mladší generací. v loňském roce, při příležitosti 200. výročí narození, vydalo sdružení poměrně obsáhlou brožuru o železničním podnikateli Janu Schebkovi. Akce plánované na letošní rok jsou zaměřeny na další poznávání a jsou uváděny pod jednotným názvem "Po stopách Schebků". Zájezd do Tvoršovic, Jablonné a pražského bývalého Schebkova paláce byla první z plánovaných cest.

Položení věnce k Památníku na Malostranském náměstí

U příležitosti oslav ukončení 2. sv. války položili zástupci sdružení, za účasti pamětníků květnových dnů 1945 ve Zruči, věnce k Památníku na Malostranském náměstí.

Sejdeme se na Spolkáči

V březnu pořádal Klub panenek ČR akci sejdeme se na Spolkáči. Akce se zúčastnili v hojném počtu členové Rodáků, ale nejen to, někteří se zapojili i do programu.