30. března 2019 se uskutečnila jarní členská schůze v zasedací místnosti spolkového domu.

V sobotu  9.3.2019 proběhl pod naší záštitou další ročník mistrovství ve hře ZATRE. Potěšující je, že je stoupající tendence účasti soutěžících. Letos se do hry zapojilo 17 dětí a 12 dospělých z Čech a Moravy. Spolek rodáků a přátel děkuje za podporu akce OKŠS vedeném paní Mgr. Fialovou a manažerce SD paní Černé.

Výlet do Sluneční zátoky byl opravdu slunečný. Hřálo to od samého rána. Posázavský vláček dovezl dvacítku členů spolku a přátel do Vilémovic, odkud jsme procházkou došli na místo srazu zasloužilých skautů a všech přátel Foglara. Všichni společně jsme se vydali k památníku.

Po obědě se někteří z naší skupiny vydali pěšky zpět do Ledče n. S. Ostatní počkali na vláček a dojeli na ledečskou zastávku. Všichni se pak sešli na hradě a absolvovali prohlídku nové Foglarovy expozice.

A pak už se jelo vláčkem zpátky do Zruče n. S. Unavení, ale spokojení byli všichni.

foto Eliška Jelínková

Do rodácké knihovnicky byla zakoupena nová kniha „Tovární města Baťova koncernu“. Knihu si budou moci členové spolku po domluvě zapůjčit v klubovně.

Spolek rodáků se zapojil do prázdninové hry připravené Klubem panenky ČR. Cílem hry pro rodiny je hledat skřítky, elfy a víly na těchto místech: v Království panenek na zámku ve Zruči n. S., ve spolkovém domě v Trhovém Štěpánově, na zámku v Ratajích, v muzeu v Uhlířských Janovicích, v galerii ve Vlašimi, na hradě v Ledči n. S. a v našem obuvnickém muzeu ve zručském zámku. I u nás se skrývá skřítek, kterého je třeba najít a jeho jméno napsat na soutěžní kartičku. Kdo v našem muzeu skřítka najde, odmění se mu lístečkem s pohádkou.
V září pak bude Pohádkový ples a bude se losovat. Tak šťastné hledání!

Pro zlepšení propagace muzea Od verpánku k Baťovi byl vydán jednoduchý letáček, který je k dispozici pro návštěvníky přímo v expozici nebo v infocentru. Dále bylo pořízeno speciální dřevěné razítko, které si mohou turisté otiskovat do svých cestovních deníčků.

Květnový zájezd uskutečněný ke 120. výročí narození J. A. Bati se vydařil. Vyšlo i počasí, a tak byli všichni účastníci spokojeni.

 

 

 

 

V sobotu 7. 4. 2018 byla poprvé pro veřejnost otevřena nově přestavěná obuvnická expozice „Od verpánku k Baťovi“.
Tato expozice bývala v přízemí zručského zámku, nyní se nachází v půdním prostoru – v tzv. malé půdě.
Otevírací doba je stejná jako do všech ostatních expozic zámku ve Zruči nad Sázavou.

V sobotu 10. března se ve Spolkovém domě ve Zruči nad Sázavou konal další ročník ZZZ. Přijeli hráči z Prahy, Čáslavi i další. V zasedacím sále vládla příjemná atmosféra. Z domácích za juniory obsadila 2. místo Bára Bínová a v dospělácích se František Leopold umístil na 6. místě.
Foto Eliška Leopoldová

Představenstvo spolku se zatím sešlo v lednu a únoru, projednávány byly spolkové věci, došlá pošta, hospodaření a byly provedeny inventury v klubovně spolkového domu. Na březen je připravována členská schůze.

Spolku se podařilo koncem minulého roku získat prvorepublikový nábytek. Bohužel byl ve stavu, kdy musel být nutně odborně ošetřen. Byl očištěn, proveden nátěr proti červotoči a doplněny chybějící části (nožky, apod.) Nyní je již nábytek nastěhován v muzeu a bude vhodně zařazen do nové expozice.

Během ledna a února probíhalo stěhování stávajícího muzea z přízemí do části půdních prostor. Exponáty jsou zatím v krabicích a na instalaci se bude pokračovat. Muzeum by mělo být připraveno do konce března, protože turistická sezóna letos začíná již v dubnu. Provoz muzea bude ošetřen smlouvou o partnerství mezi městem a spolkem. Provádění by měl zajišťovat Klub panenek ČR společně se svojí expozicí. Zájmem všech je, aby se návštěvnost muzea „Od verpánku k Baťovi“ zvýšila.