Foto z křestu brožury o Janu Schebkovi, staviteli železnic. Kmotrou byla místostarostka JUDr. Alena Hajská, autor brožury Ing. Antonín Heřman, spoluautorka Jiřina Janatová a předseda Rodáků Jan Adrián.

Výbor se scházel v tomto roce pravidelně, vždy první čtvrtek každého měsíce. Projednávány byly spolkové záležitosti – členská základna, hospodaření, příprava akcí, apod.

Po dohodě s Muzeem Těšínska byla zapůjčena výstava „Proč mámy pláčou“ . Výstava byla instalována v Památníku životické tragédie a trvala od 3. 2.2015 – 12. 5.2015. Podle ohlasů měla i tam velký úspěch a od správy tamního muzea přišlo nejen poděkování, ale byl projeven zájem o další spolupráci.

Hoši se našli

Od samého počátku tohoto roku stále pokračovaly práce na přípravě výstavy ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války.

16. ledna se vydaly členky sdružení Alena Zemanová a Jiřina Janatová do Prahy, kam byly pozvány na akci „České pověsti na pokračování“. Ve vzdělávacím středisku na Novotného lávce pak proběhlo představení našeho města s přednáškou a besedou o historii Zruče nad Sázavou, Jiřina Janatová na závěr přečetla jednu ze svých povídek. V příjemné atmosféře u kávy se sešlo asi 30 osob.

S hercem Jiřím Krytinářem

Rok 2013 začal ve znamení úprav klubovny č. 17, která se nachází ve Spolkovém domě v ulici 5. května.

Budova Spolkového domu je nově zrekonstruovaný objekt bývalé Baťovy školy, později obuvnického učiliště a Integrované střední školy. Posledně jmenovaná škola se stala součástí školy podobného typu v Čáslavi a objekt ve Zruči byl bez využití. Díky Městu a dotacím byl objekt přebudován na Spolkový dům, kde našly útočiště všechny místní spolky.
Klubovna č. 17 byla vybavena nejrůzněji získaným nábytkem a počítačovou sestavou, včetně dvou kopírek (černobílé a barevné).

Sdružení podalo žádost o grant. Město nám poskytlo grant ve výši 30.000 Kč.

U hrobu Jana Schebka

26. února 2012 byl svolán rozšířený výbor OS Rodáků a přátel Zruče n. S. a okolí, který se sešel v restauraci Na Ostrově. Předmětem jednání byla kniha o Zruči, farmářské trhy, rekonstrukce Spolkového domu a II. etapa rekonstrukce zámku.
O knize se dlouho jedná, ale zatím není jasný výsledek, jaký rozsah by kniha měla mít a kdo se na ní bude podílet. Členka sdružení PhDr. Jana Vaněčková byla pověřena zastupováním Rodáků v dalších jednáních o knize.

Farmářské trhy byly ve Zruči pořádány v roce 2011 celkem 3x a na tuto akci získalo město dotaci. Úroveň trhů však nebyla vysoká. OS Rodáků by mělo zájem za stejných finančních podmínek trhy zorganizovat. Je přesvědčeno, že by dokázalo finance využít účelněji. V tomto duchu byla podána žádost vedení města. Došlo však sdělení, že tyto finance občanské sdružení nedostane a zůstanou tedy nadále záležitostí města.

Noční prohlídky zámku Lucka I. v Dámském salonku

V tomto roce projevilo město zájem o vydání reprezentativní publikace o Zruči nad Sázavou a pověřilo místostarostku JUDr. Alenu Hajskou sestavením pracovního kolektivu. Jeho součástí mělo být i naše sdružení. Z naší členské základny byla vybrána archivářka PhDr. Jana Vaněčková, aby dále naším jménem jednala.

Byla zahájena rekonstrukce bývalé Baťovy školy v ulici 5. května. Z léta nevyužívaného objektu má vzniknout Spolkový dům, v němž bychom měli získat jednu z kluboven.

Členská schůze - listopad

V roce 2010 žila celá Zruč nad Sázavou II. etapou rekonstrukce zámku, nazvanou Zručský zámek ožívá.

Již několik předešlých let si někteří jedinci, nyní členové sdružení, pohrávali s myšlenkou zřídit v našem městě malé muzeum. Sbírali nejrůznější poznatky, písemnosti a další materiál týkající se historie ševcovství a obuvnictví ve Zruči.
Všeobecně totiž bylo známo, že obuvnickou výrobu zavedla ve Zruči firma Baťa, která zde zřídila nejdříve správkárnu obuvi a posléze v roce 1939 se započalo hovořit o výstavbě továrny. To byla sice pravda, ale ne tak docela, protože ševci a koželuzi zde bývali již před zavedením cechovního zřízení v roce 1727 a již před rokem 1900 zde prosperovala obuvnická firma pana Adriána. Baťovy závody byly po roce 1948 znárodněny, ale obuvnická výroba zůstala zachována. Zruč pak proslavil národní podnik Sázavan, jako výrobce dětské obuvi. Tuto zdravotně nezávadnou obuv obouvaly děti nejen u nás, ale i v zahraničí, a to dokonce i v zámoří. Obuvnická výroba Zruč hodně povznesla, a přesto byla v roce 1997 definitivně ukončena. Vyučilo se zde mnoho mladých, kteří se odsud rozjížděli po celé republice, a proto spousta lidí na zdejší výrobu dodnes nostalgicky vzpomíná a pravidelně se do k nám vrací na nejrůznější srazy a setkání. A právě to všechno dohromady byly důvody, proč se pustit do tvorby muzea.

Ustavující schůze

V tomto roce bylo sdružení oficiálně založeno. Proběhla první členská schůze, na které byl zvolen výkonný výbor, schváleny stanovy a logo.

Počátečním majetkem byly vybrané členské příspěvky. Jejich výše činila u pracujících členů 500 Kč, u studentů, důchodců a sympatizantů 100 Kč na osobu. Registrováno bylo 44 řádných členů s právem hlasovacím a 19 sympatizantů.
Protože se první členská schůze sešla až v listopadu roku 2009, jednalo se pouze o plánech na rok příští.